top of page
Search
  • ASK

Corona-proof schaatsen, zo doen we dat!


Voor onze G-schaatsers leggen we kort en duidelijk de corona regels voor op de ijsbaan uit. Tot op 3 oktober! We kunnen niet wachten om iedereen weer te zien!

60 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page